Norsk Kjeveortopedisk Forening
Logg inn   
  Hjem    Hva er NKF    Kjeveortopedi    Kontakt oss    Kurskalender    Nyttige Linker  
Hjem - Kjeveortopedi - Klageordninger

Saksgangen ved pasientklager

Når klagenemnda mottar en klage, som må foreligge skriftlig, blir kopi av klagen sendt pasientens tannlege.

Dersom partene ikke kommer fram til en minnelig ordning, vil klagenemnda be om en redegjørelse fra tannlegen og om å få tilsendt kopi av journalen, inkludert røntgenbilder, modeller, fotografier etc. Tannlegens redegjørelse blir sendt pasienten til orientering, og vedkommende har mulighet til å kommentere redegjørelsen.

Hvis klagenemnda mener det er behov for det, blir pasienten også innkalt til en klinisk undersøkelse.
På grunnlag av det tilsendte materialet og eventuell klinisk undersøkelse, vil klagenemnda avgi en kjennelse som sendes begge parter.

Tannleger som er medlem av Tannlegeforeningen, er forpliktet til å følge klagenemndas avgjørelse, eventuelt etter å ha anket saken inn for en sentral ankenemnd i Tannlegeforeningen.

Hvis pasienten ikke er fornøyd med den avgjørelse som klagenemnda er kommet frem til, kan det fortsatt klages til Helsetilsynet i fylket eller Statens helsetilsyn. Hvis konflikten hovedsakelig dreier seg om økonomi og eventuelt krav om erstatning, kan saken forfølges via domstolene. 

Kontakter for NTFs klagenevnd trykk herAvsnittet er hentet fra NTF hjemmeside.
 
 Skriv ut 
© Copyright 2021 Norsk Kjeveortopedisk Forening Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå AS    
Norsk Kjeveortopedisk Forening